Těsnost dveří v zimním období

ČSN 74 6077

4.3.1.3 Přesnost zabudování výrobku

Zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Maximálně přípustná odchylka rovinnosti profilu rámu (průhyb profilu rámu vůči podélné ose) zabudovaného výrobku je 3mm pro délku a šířku do 2000mm včetně a 5mm pro délku a šířku nad 2000mm. Tolerance se netýká průhybu profilů rámové konstrukce, který může vznikat vlivem teplotní roztažnosti profilů, pokud tento průhyb neovlivňuje funkčnost a trvanlivost výrobku. Maximálně přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu zabudovaného výrobku je pro délku do 3000 mm včetně 2 mm/m, maximálně však 3mm. U pásových oken, sestavených z jednotlivých rámů dilatačně spojených, se tolerance vztahují na jednotlivé rámy. Maximálně přípustná tolerance pravoúhlosti rámu (rozdíl délek úhlopříček) je 3mm pro okna a dveře do šířky 1500mm a výšky 2200mm včetně a 5mm pro okna a dveře šířky od 1500mm a výšky nad 2200mm a do 3000mm. 

 

ZPĚT NA VÝPIS

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu...

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.