Co dělat s kondenzací u oken, dveří a vrat?

Všichni dodavatelé oken a dveří a mezi nimi také naše společnost v poslední době evidují hodně dotazů a reklamací z důvodu srážení vody na sklech oken a dveří. Chápeme nespokojenost zákazníků, ale ve většině případů, pokud byly použity správné materiály, však není chyba na výrobci ani dodavateli a je třeba hledat příčinu v místnosti, domě nebo budově.

Námi dodávaná plastová okna a dveře byly úspěšně zkoušeny Státní zkušebnou a byly na ně vydány certifikáty a následně vystaveno Prohlášení o shodě a splňují také požadavky ČSN 730540 na tepelnou ochranu budov a jejích částí.

Ještě než budete uplatňovat reklamaci pro rosení oken a dveří, přečtěte si, prosím, informace uvedené na této stránce, které problém rosení vysvětlují.

K zasklívání jsou používána izolační dvojskla vybavená nerezovým distančním rámečkem snižujícím rosení a namrzání obvodu skla (pouze zakázky uzavřené od 1. března 2006).

Základní rozdělení rosení skel:

Rosení uvnitř izolačního skla

Pokud dochází k rosení v meziprostoru (uvnitř) izolačního skla, jedná se o netěsnost, kdy do meziprostoru vnikla vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. Sklo je potřeba vyměnit.

Netěsnost může vzniknout:

Chybou při výrobě nebo montáži (zákazník má v tomto případě nárok na bezplatnou výměnu v záruční době)Poškozením nezaviněným výrobcem ani dodavatelem

Rosení skel zevnitř místnosti

Pokud dochází k rosení skel zevnitř místnosti, je to zapříčiněno kondenzací vlhkosti (vodních par) na stěnách skel. Z oken pak stéká voda na vnitřní parapet a může docházet k navlhání ostění, tvorbě plísní a opadávání maleb a omítek.

K tomuto jevu dochází zejména v chladnějších obdobích a nejvíce při mrazech, kdy jsou okna a dveře ochlazovány zvenčí a díky tomu se vlhkost obsažená ve vzduchu uvnitř místnosti nebo budovy zkondenzuje na vnitřní straně skla, rámu a křídle okna nebo dveří. Dochází k tomu v místnostech s vyšší vlhkostí (WC, koupelny, kuchyně, atd.), v místnostech s nedostatečným vytápěním (sklep, podkroví, atd.) a nedostatečným větráním. Dále může k rosení skel docházet u novostaveb nebo domů, kde byly prováděny stavební úpravy. Tyto stavby jsou vlhké a je třeba vyčkat jejich vysušení, které může trvat i delší dobu.

Kondenzace vlhkosti na chladných plochách je fyzikální jev, který nelze zcela odstranit, ale lze ho za určitých podmínek omezit.

Všechna moderní okna a dveře jsou osazeny kvalitním těsněním, které zabraňuje profukování, zatékání a úniku tepla. Na druhou stranu však zabraňuje také úniku vlhkosti vzniklé uvnitř místnosti, proto je potřeba pravidelně větrat, případně používat funkci mikroventilace u OS oken (otvíravých/sklopných).

Moderní okna a dveře s izolačními skly zabraňují úniku tepla, ale přesto jsou vždy jedním z nejchladnějších míst budov, proto dochází ke kondenzaci vlhkosti za určitých podmínek přímo na nich.

Zdroje vlhkosti v domech a budovách:

 • vlhkost vzniklá při vaření
 • přítomnost lidí v místnosti
 • zalévání květin
 • vlhkost novostavby
 • jiné zdroje vlhkosti

 Faktory podporující a zvyšující rosení:

 • nedostatečné větrání, kdy vlhkost v místnosti není redukována vyvětráním
 • nedostatečné topení, kdy studený vzduch v místnosti neabsorbuje vlhkost, neohřívá a neosušuje skla
 • nevhodné umístění topného tělesa, kdy cirkulující teplý vzduch neohřívá a neosušuje skla
 • stažené žaluzie, bránící ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem
 • vnitřní parapet, přečnívající přes topidlo a zabraňující ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem
 • dlouhá záclona, bránící cirkulaci vzduchu a tím i ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem
 • umístění oken na severní, severozápadní, severovýchodní a mimosluneční stranu, kdy jsou skla více ochlazována
 • neprodyšné zateplení budovy, kdy vlhkost nemůže unikat přes zdivo

Naši reklamační technici jsou vybaveni přístroji pro měření vlhkosti a teploty. V případě reklamace jsou připraveni provést měření a zdůvodnit, proč se Vám okna a dveře rosí. Reklamační technici Vám rovněž poradí, jak co nejvíce rosení omezit.

Rosení skel zvenčí

Tento jev nastává při vyšší vlhkosti venkovního ovzduší a zároveň pokud je teplota venkovního ovzduší vyšší než teplota skla. V tomto případě dochází opět ke kondenzaci, tentokrát venkovní vlhkosti na venkovním skle.

K tomuto jevu může docházet u kvalitních izolačních skel s malou tepelnou propustností, kdy není venkovní sklo ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Záleží zde však opět na cirkulaci vzduchu, ohřívání a osušování skel vnějšími vlivy.

 

ZPĚT NA VÝPIS

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu...

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.